Sue Glover Frykman   Tofte Frykman

Start Kommentera Innehåll

Välkommen till oss 
 

 

 Welcome!

Click on the flag for an English version

Vi startade Word-stugan som handelsbolag i Rimbo 2001. Sedan dess har verksamheten vuxit och utvecklats. I december 2010 flyttade vi till ett större hus i Nässjö och därmed större och bättre anpassade lokaler. Under 2011 kommer verksamheten i Word-stugan i Rimbo HB att gradvis övergå i vårt nya aktiebolag Word-stugan AB. De nya uppgifterna framgår av vår Kontaktinformation nedan.

Word-stugans profil:

Att skriva engelska som en engelskspråkig - det hjälper vi dig med!
Vi arbetar med professionell översättning, språkgranskning och redigering av engelsk och svensk text. Läs mer på sidan
Översättning.

Vid sidan av att skriva akademiska artiklar experimenterar Sue också med mer informella och spontana skrivsätt.

Behöver du hjälp med administration? Bokföring, fakturering, bokslut och beskattning. Antingen du behöver någon som gör jobbet åt dig, eller bara någon att prata med då och då. Titta på Ekonomiadministration.

Vi har båda stor erfarenhet av att utbilda på våra olika områden. Vi är kända som lugna, metodiska och kreativa lärare. Vi kan också lägga upp kurser för distansutbildning åt dig, och att utbilda andra i detta. Slå upp sidan Utbildning.

 "Jag gillar att ha med Word-stugan att göra, för jobbet blir noggrant och snabbt genomfört till rimligt pris. Dessutom är dom alltid glada och uppmuntrande när man diskuterar med dom!" säger flera av våra kunder

Kontaktinformation

Telefon
+46 (0)380-756 19
Adress
Granviksgatan 17, 571 40 Nässjö, Sweden
E-post
Allmän information: info@word-stugan.se
Tofte Frykman: tofte@word-stugan.se
Sue Glover Frykman: sue@word-stugan.se

Sue Glover Frykman har mobiltelefon 070-417 26 19 och Tofte Frykman 070-732 78 65

Plusgiro: 57 93 58-3, bankgiro: 705-0347
Organisationsnr: SE556822-7184

 

Send an e-mail to tofte@word-stugan.se with comments and questions about this website.
Last update: Mars 7th 2017