Sue Glover Frykman   Tofte Frykman

 
 

 

 

Översättning till engelska 

Word-stugan har blivit välkänd för sin moderna engelska språkbehandling, modesta priser och effektiva sätt att jobba. Sue är också associerad medlem i Sveriges facköversättareförening, SFÖ www.sfoe.se vilket betyder att hon utför allt arbete på ett professionellt och etiskt korrekt sätt och med hög standard. Mer om Sues bakgrund kan du hitta här.

Född i England, har Sue inte bara engelska som modersmål utan är också själv författare med egna böcker publicerade. För henne är språket någonting känsligt och viktigt samtidigt som det är helt underbart att skapa med och att anpassa till olika situationer.   

Som universitetsutbildad, med fil. mag. i didaktik, har hon stor erfarenhet av olika texter och ämnen. Sue är villig att hjälpa dig med översättning från svenska till flytande engelska.

Språkgranskning och redigering

Det är alltid viktigt att kolla det engelska språket innan man publicerar en text eller en bok. Sue kan hjälpa dig fram till flytande engelska så att du kan vara både trygg och stolt över språket i ditt arbete. Hon ger också tips och feedback på förbättringar.

Tofte har vana i layoutarbete som tidskriftredaktör så du kan få din text levererad layoutad och klar i t.ex. Word, Adobe InDesign, PageMaker eller som Pdf-fil klar för tryckning.


Alla våra översättningar språkgranskas både av någon som är svenskspråkig  och någon som är engelskspråkig så att ordval och nyanser bibehålles även på målspråket.

Formulär för förfrågan om information

Markera önskade alternativ och ange dina namn- och adressuppgifter.

Kontakta mig om tjänsten översättning och språkgranskning
Skicka information om företaget

Namn
Befattning
Företag
Adress
E-post
Telefon
Hjälp med

 

Send an e-mail to tofte@word-stugan.se with comments and questions about this website.
Last update: Januari 1st 2011