Sue Glover Frykman   Tofte Frykman

 
 

 

 

Sue

Som passionerad skribent har jag deltagit i Växjö universitets distansutbildning i skapande skrivande och workshops i ”Writing the Sprit” i England. Mina olika skrivarerfarenheter har medfört att jag leder workshops i ”Inspirerat skrivande” i olika sammanhang. Tveka inte att kontakta mig om du är intresserad att veta mer om mina erfarenheter.

Tofte

Som IT-pedagog undervisar jag i Microsofts operativsystem och Office-program, SPCS programvaror för administration och beskattning, layoutprogram som PageMaker och InDesign samt kommunikationsprogram som FirstClass. Jag undervisar även i företagsekonomi och administration. Utbildningen kan omfatta både grundläggande och avancerad användning.  Vidare har jag givit kurser i planering och genomförande av utbildning på distans och halvdistans för pedagoger.

 

Vi planerar alltid vår utbildning/workshops med hänsyn till användarnas behov och situation. Vi har också erfarenhet av utbildning på distans via e-post eller konferensprogram.

 

Send an e-mail to tofte@word-stugan.se with comments and questions about this website.
Last update: Januari 1st 2011